nov 07
Årsmøte

Kjære medlemmer av TSP,

Det innkalles med dette til årsmøte i TSP. Møtet finner sted i Frivillighetshuset (Hyperions lokaler) i Kolstadgata 1 på Tøyen. Dato er satt til 22.11. Årsmøte begynner kl. 18:00, så møt derfor opp i god tid før møtestart.

Etter årsmøtet kommer vi til å ha kinovisning av den nye Hunger Games-filmen. Mer info om denne kinovisningen vil komme på mail og som eget facebook-arrangement. 

På årsmøtet må følgende saker behandles:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Styrets beretning
3. Regnskap
4. Vedtektsendringer
5. Valg av
- Leder
- Styremedlemmer
- Internrevisor

Etter årsmøte og kinovisning er det planlagt å ta turen til en pub i nærheten for sosialisering for de som ønsker.

på vegne av TSP
Max Hauge